درس شصت و سوم: وجه التزامی Konjunktiv1 در نقل قول ویژه زمان حال  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1389

سلام دوستان عزیز. در این درس به شما علاقمندان همیشگی زبان آلمانی روش تولید نقل قول در زمان حال و آینده را آموزش می­دهم. نخست باید بدانیم که فعلی که در جمله­های نقل­ قول در هر زمان باید فعل وجه التزامی باشد، اما این فعل التزامی با فعل التزامی که در دو درس گذشته آموختیم، متفاوت است. به این گونه از فعل در زبان آلمانی   Konjunktiv 1 می­گویند، در حالیکه فعلهای التزامی ویژه دو درس گذشته  Konjunktiv 11 بودند.

در واقع در این درس می­خواهیم یاد بگیریم که چگونه یک گوینده جمله­ای را به نقل از دیگران، رسانه و غیره گزارش می­کند.

مانند جمله­های زیر: 

Man sagt, das Haus sei sehr teuer.

Die Leute sagen, es gebe viele Starke Männer auf dieser Stadt.

Ich habe gehört, Monika arbeite in diesem Büro.

Er sagt, Peter könne gut Deutsch sprechen.

Sie erzählte immer mir, ihre Mann wolle weiter heiraten.

 

معنی جمله­های بالا: 

 می­گویند (که) آن خانه بسیار گران است.

مردم می­گویند (که) در این شهر مردان نیرومندی می­باشد.

من شنیده­ام (که) مونیکا در این اداره کار می­کند.

او (مرد) می­گوید (که) پتر آلمانی خوب صحبت می­کند.

او همیشه برایم توضیح می­دهد (که) شوهرش می­خواهد دوباره ازدواج کند. 

نکته (1): می­توانیم جمله­های نقل قول داده­شده را با حرف ربط daß نیز به کار ببریم که در این صورت یک جمله فرعی   Neben Satz می­سازیم. مانند: 

Man sagt daß das Haus sehr teuer sei.

  

Ich habe gehört daß Monika in diesem Büro arbeite.

 

نکته (2) آن­گونه که Konjunktiv11 را از ریشه فعل زمان گذشته می­ساختیم، Konjunktiv 1 را اما از ریشه فعل زمان حال می­سازیم. برای نمونه به چگونگی صرف دو فعل arbeiten (کار کردن) و nehmen (گرفتن) که در جدول زیر آورده شده­است، توجه بفرمایید.  

 

 

arbeit

nehm

arbeite

nehme

ich

arbeitest

nehmest

du

arbeite

nehme

er/es/sie

arbeiten

nehmen

wir

arbeitet

nehmet

Ihr

arbeiten

nehmen

Sie/ sie

 

 

نکته (3) هنگامی که شکل Konjunktiv1 برخی از فعلها با شکل زمان حال آنها یکی می­شود، در این صورت برای ادای جمله نقل قول از شکل Konjunktiv1 استفاده نمی­کنیم بلکه از شکل شکل Konjunktiv11 آن استفاده می­کنیم. (فعلهایی از این دسته در جدول داده­شده سبزرنگ می­باشند.)

مانند:

Alle sagen, sie nähmen....

Sie erklärt mir daß ihre Kinder sehr arbeiten würden.

 

نکته (4) به صرف دو فعل Konjunktiv1 پرکاربرد sein و haben در جدول زیر نیز توجه بفرمایید. 

 

haben

sein

habe

sei

ich

habest

seist

du

habe

sei

er/es/sie

haben

seien

wir

habet

seiet

ihr

haben

seien

Sie/sie

 

 

توجه: خانه­های سبز جدول حاکی از یکسانی میان فعل Konjunktiv1و شکل زمان حال ساده فعلهای فوق است، که در موردش توضیح داده­شد.

نکته (5) اکنون در جدول زیر توجه شما عزیزان را به صرف فعل Konjunktiv1 فعلهای کمکی جلب می­نمایم. 

 

dürfen

sollen

wollen

müssen

Können

dürfe

solle

wolle

müsse

Könne

ich

dürfest

sollest

wollest

müssest

Könnest

du

dürfe

solle

wolle

müsse

Könne

er/es/sie

dürfen

sollen

wollen

müssen

Können

wir

dürfet

sollet

wollet

müsset

Könnet

Ihr

dürfen

sollen

wollen

müssen

Können

Sie/sie

 

 

توجه: در اینجا نیز چون دیگر موارد، خانه­های سبز بیانگر این است که شکل Konjunktiv1 این دسته از فعلهای کمکی با شکل زمان حال آنها یکسان است که در این موقعیت به منظور صورت نپذیرفتن هیچ­گونه تداخلی بجای شکل Konjunktiv1 آنها از شکل Konjunktiv11 استفاده می­شود. مانند:

Peter sagt daß ihre Kinder sehe gut Deutsch sprechen könnten.

 

دوستان گلم، تا درسی دیگر

خدانگهدار