درمانگر مطلوب قلب  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 1 تیر‌ماه سال 1390

Der liebenswerte Herzenarzt

                            In einer sternhellen Nacht nach dem Gebet, wie ein fliegender Spatz

                   Mit Liebe und Lust auf dem Baum deiner Straße, du, mein einziger Schatz

           Schau mal wie ich betrunken fliege und nehme da doch einen bequemen Platz

                                 Aus der Liebe ist auf ihm von mir der beste und schönste Satz

                             Weißt du, Ich will nur dich, ist der liebende und liebevolle Schwatz

                                      Deinetwegen bekommt mein Herz einen krankhaften Kratz

                       Schadet nichts, den ich suche nur dich, den liebenswerten Herzenarzt

 

 

درمانگر مطلوب قلب 

در شبی ستاره ­ای پس از نماز چونان گنچشکی سبک بال

از دل و جان بر روی درخت کوی تو ای یگانه گنج من

بنگر که چگونه سرمست آنجا پرواز می کنم و برمیگزینم خلوتگاهی را

 و نیز می آورم  تاج گل رزی گرانبها و ارزشمندی را برایت

از سر عشق بهترین و زیباترین جمله را بر آن نگاشته ام از برایت

می دانی که  جمله تنها تو را می خواهم دلرباترین و شیداترین سخن دوستی من است

در راه تو قلبم خراشیدگی جانکاهی خواهد گرفت

خیالی نیست چرا که تنها تو را می جویم ای درمانگر مطلوب قلب