درس سی و پنجم: «ساعت»  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 19 خرداد‌ماه سال 1389

سلام دوستان گلم.

در این درس شیوه بیان «ساعت» در زبان آلمانی به شما آموزش داده می­شود. نخست باید بدانیم که همتای واژه «ساعت» در زبان آلمانی دو گونه واژه است. یکی واژه  Stunde که بیانگر مدت زمان سپری شده­ می­باشد. مانند جمله زیر

.Ich habe noch eine Stunde Zeit

یعنی ، من هنوز یک ساعت دیگر وقت دارم.

و یا جمله

.Der Zug nach München dauert zwei Stunde

یعنی، قطار به مونیخ دو ساعت طول می­کشد. دیگر همتای واژه «ساعت»Uhr می­باشد که هم بیانگر مفهوم ابزاری ساعت است و هم برای اوقات شبانه­روز به کارگرفته­می­شود. مثلاً اگر بخواهیم در زبان آلمانی بگوییم، «من یک ساعت دارم.» می­شود. 

.Ich habe eine Uhr

و اما هنگامی­که در زبان آلمانی بخواهیم اوقات شبانه­روز را جویا شویم، نخست می­پرسیم: 

 

 ?Wie viel Uhr ist es  

?Wie spät ist es  

هر دو جمله بالا به معنای «ساعت چند است؟» می­باشد. 

 

اکنون توجه شما عزیزان را به نمایش ساعتهای گوناگون جلب می­نمایم. لطفاً توجه کنید! 

 

?Wie viel Uhr ist es

Zeiten

.(Es ist sieben (Uhr

7.00

.Es ist fünf (Minuten) nach sieben

7.05

.Es ist (ein) Viertel nach sieben

7.15

.Es ist Viertel acht

.Es ist zwanzig nach sieben

7.20

.Es ist zehn vor halb acht

.Es ist fünf vor halb acht

7.25

.Es ist halb acht

7.30

.Es ist fünf nach halb acht

7.35

.Es ist zwanzig vor acht

7.40

.Es ist zehn nach halb acht

.Es ist viertel vor acht

7.45

.Es ist drei viertel acht

.Es ist fünf vor acht

7.55

 

  

نکته (1): در زبان آلمانی، بجای ساعت (هفت و نیم) نیمه هشت نیز می­گویند و مقصود آنان این است که نیم ساعت به هشت مانده­است و نیز برای ساعت هفت و ربع، یک ربع هشت می­گویند. یک ربع هشت و همچنین بجای ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه، سه ربع هشت می­گویند. که این موارد را در جدول مشاهده می­فرمایید.

خوب دوستان گلم

خدانگهدار