درس دوازدهم: افعال قوی در زبان آلمانی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

سلامی گرم به تک تک شما دوستان گلم! 

امیدوارم که در زندگی روزها رو به خوبی و خوشی پشت سر بگذارید و هر روزتان پاینده تر از دیروزتان باشد. 

امروز قصد دارم  مبحثی دیگر از زبان آلمانی را به شما علاقمندان یاد بدهم. 

 راجع به صرف افعال می باشد که شما قبلا آن را فرا گرفته اید. 

خوب عزیزانم یاد گرفتید که چگونه فعلی مثل lieben صرف می شود. 

 

Ich liebe   

Du liebst 

Er/ Es/ Sie liebt 

Ihr liebt 

Wir lieben 

Sie lieben 

Sie lieben   

بیشتر فعل ها در زبان آلمانی از این قانون پیروی می کنند. ولی تعداد خیلی محدود و انگشت شماری از افعال در زبان آلمانی کمی از این قانون فاصله گرفته و در هنگام صرف شدن با ضمیرهای دوم شخص و سوم شخص های  مفرد   در ریشه فعل دچار کمی تغییر  و تحول می شوند. ولی در بقیه ضمایر مثل فعلی که در بالا صرف شده، عمل می کنند. 

در اینجا یک نمونه از همین فعل ها را برای شما صرف می کنیم. راستی در زبان آلمانی به این گونه فعل ها  die starken Verben می گویند. یعنی افعال قوی و به نمونه ای که پیش ترها فراگرفتید و صرفش قاعده مند بود،   

  die schwachen Verben یعنی افعال ضعیف می گویند. 

به مثال زیر از die starken Verben توجه کنید!  

 

Ich fahre 

Du fährst 

Er/ Es/ Sie fährt 

Ihr fahrt 

Wir fahren 

Sie fahren 

Sie fahren  

دو ستان عزیز حتما حالا متوجه می شوید که فعلی که در بالا صرف شد، در دوم شخص و سوم شخص های مفرد ریشه فعل اندکی تغییر یافته است. و تغییری که صورت گرفته a  به ä تبدیل شده است.   

فعلی که در بالا صرف شده به معنای رارنندگی کردن، رفتن از شهری به شهر دیگر، راندن و حرکت کردن است.

( این تغییر  در اینجا با رنگ سبز مشخص شده است).  

به یک نمونه دیگر از همین فعل ها توجه کنید!  

 

Ich laufe 

Duläufst 

Er/ Es/ Sie läuft 

Ihr lauft 

Wir laufen 

Sie laufen 

Sie laufen   

فعلی که صرف شدن به معنای دویدن است. laufen  

راستی این اشتباه را نکنید که در این افعال قوی تنها a به ä تبدیل می شود. این تا حدی درست است ولی در بعضی از این افعال تغییراتی دیگر در ریشه فعلی مشاهده می شود. 

لطفا به نمونه ای دیگر توجه کنید!  

 

Ich nehme 

Du nimmst 

Er/ Es/ Sie nimmt 

Ihr nehmt 

Wir nehmen 

Sie nehmen 

Sie nehmen   

 

فعلی که در بالا صرف شد nehmen به معنای گرفتن است. در این فعل قوی ریشه فعلی در دوم شخص و سوم شخص های مفرد مثل بقیه افعال قوی دچار تغییر و تحول شده است . ولی این بار با تغییر e به i رخ داده است. 

به هر حال تعداد این فعل ها بسیار کم است و جای هیچ نگرانی نیست. 

خوب دوستان گلم ! امیدوارم که درس امروز را مثل بقیه درس ها خوب یاد گرفته باشید. 

همیشه کامروا باشید 

خدا نگهدار