درس شصت و ششم: ساختن اسم از صفات  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 23 تیر‌ماه سال 1389

با سلام به دوستان خوبم.

در درس گذشته روش ساختن اسم را از برخی صفات به کمک برخی از پسوندها آموختیم، اما در این درس می-خواهیم روش ساختن برخی صفات از اسامی را به کمک پسوندهای مرتبط بیاموزیم. (یعنی درست عکس درس پیشین).

لطفاً به جدول زیر خوب توجه بفرمایید! 

 

اسم

معنی

صفت

معنی

der Name

نام

namhaft

نامدار

das Märchen

افسانه

märchenhaft

افسانه­ای

der Zauber

جادو

zauberhaft

جادویی

die Sage

داستان

sagenhaft

داستان­گونه

der Vorteil

برتری

vorteilhaft

نیکو

der Ernst

جدیت

ernsthaft

جدی

der Zweifel

تردید

zweifelhaft

تردیدآمیز

اسم

معنی

صفت

معنی

der Fahrplan

برنامه حرکت وسایل نقلیه

fahrplanmäßig

طبق برنامه حرکت وسایل نقلیه

das Verhältnis

نسبت

verhältnismäßig

از لحاظ نسبی

der Zweck

سود

zweckmäßig

بهینه

das Gesätz

قانون

Gesätzmäßig

قانونی

das Recht

حق

rechtmäßig

طبق قوانین حقوقی

das Gefühl

احساس

gefühlsmäßig

احساساتی

 

نکته (1): افزون بر دو پسوند صفت­ساز haft وmäßig که به اسمها افزوده گردیده­اند، تغیرات جزئی (حرفی) در تبدیل اسم به صفت بوجود آمده که با رنگ قرمز مشخص شده­است.

و  اکنون دو نمونه از هر یک

Herr Schmidt ist ein namhafter Lehrer.

Jetzt gehört Ihnen das Haus regelmäßig.

معنی

 

آقای اشمیدت یک معلم نامدار است.

حالا این خانه قانونی مال شماست.

 

 

دوستان گلم تا درس آینده

خدانگهدار