درس شصت و یکم: جمله های آرزویی  چاپ
تاریخ : دوشنبه 21 تیر‌ماه سال 1389

با سلام به شما دوستان عزیزم.

می­خواهم در این درس شما آلمانی­آموزان را با جمله­های آرزویی در زبان آلمانی آشنا کنم. نخست اینکه باید بدانیم که در زبان آلمانی، فعلهای که برای ساختن جمله­های آرزویی به کار می­آیند، فعلهای التزامی می­باشند که در زبان آلمانی به آنها Kunjunktiv 11 می­گویند.با این قبیل فعلها ما در این درس و درسهای آینده بیشتر سروکار داریم.

جمله­های آرزویی در زبان آلمانی از لحاظ زمان وقوع فعل، به دو دسته تقسیم می­گردند. یکی جمله­های آرزویی که آرزو آن را داریم که در زمان حال و آینده رخ بدهد و دیگری جمله­های آرزویی که آرزو می­کردیم در زمان گذشته رخ بدهد. (که رخ نداده­است.) 

مانند دو نمونه زیر:

Wenn ich doch nur ein Vögel wäre!

 Wenn Ich doch nur ein Vögel gewesen Wäre!

 

Wenn ihr jetzt doch nur viel Zeit hättet!

Wenn ihr gestern doch nur viel Zeit gehabt hättet!

 

Wenn du doch nur fließend  Deutsche Sprache sprächest!

Wenn du doch nur fließend Deutsche Sprache gesprochen hättest!

 

Wenn wir doch nur nach Deutschland flögen!

Wenn wir doch nur nach Deutschland geflogen hätten!

 

جمله­های آرزویی فوق، دو به دو یکی ویژه زمان حال و دیگری ویژه زمان گذشته است. عبارت doch nur و یا doch نیز در جمله­های آرزویی، همان­گونه که مشاهده می­کنید، به کار رفته­است.

نکته (1): در هر یک از جمله­های آرزویی، می­توانیم واژه wenn را از آغاز جمله برداریم. اما آنگاه جمله را باید به فعل (التزامی) آغاز نمود. مانند نمونه­های زیر: 

Wäre ich doch nur ein Vögel!

Wäre ich doch nur ein Vögel gewesen!

Flögen Wir doch nach Deutschland!

اکنون به معنای هشت جمله آرزویی که در آغاز این درس بیان شد، توجه بفرمایید! 

ای کاش من یک پرنده باشم.

ای کاش من یک پرنده بودم. 

ای کاش شماها اکنون وقت زیادی داشته باشید!

ای کاش شماها دیروز وقت زیادی داشتید! 

ای کاش تو آلمانی روان صحبت بکنی!

ای کاش تو آلمانی روان صحبت می­کردی. 

ای کاش ما به آلمان پروازی داشته­باشیم.

ای کاش ما به آلمان پروازی می­داشتیم. 

نکته (2) روش ساخت جمله آرزویی ویژه زمان حال و یا آینده 

Wenn→ Sunjekt→ doch nur (doch)→.....→.Konjuktiv11 von Präsens

Konjuktiv11 von Präsens→ Subjekt→ doch nur (doch)→....

منظور از Konjuktiv11 von Präsens یعنی وجه التزامی ویژه فعل زمان حال

 

نکته (3) روش ساخت جمله آرزویی ویژه زمان گذشته 

Wenn→ Subjekt→ doch nur (doch)→.....→.Konjuktiv11 von  

Perfekt ( pp→ wären/ hätten)

 

Wären/ Hätten Subjekt→ doch nur (doch)→....pp

 

اکنون که با روش ساخت جمله­های آرزویی آشنا شدید، لازم می­دانم که وجه التزامی دو فعل مهم haben و sein را در جدول زیر برای شما عزیزان صرف نمایم. 

hätte

wäre

Ich

hättest

wärest

du

hätte

wäre

er/es/sie

hätten

wären

wir

hättet

wäret

ihr

hätten

wären

Sie/ sie

 

در این جدول نیز توجه شما را به وجه التزامی دو فعل  sprechen و fliegen که در نونه مثالها بیان گردیده­اند، جلب می­نمایم.   

 

spräche

flöge

Ich

sprächest

flägest

du

spräche

flöge

er/es/sie

sprächen

flögen

wir

sprächet

flöget

ihr

sprächen

flögen

Sie/ sie

 

بد نیست که بدانید میان فعل در زمان گذشته و فعل التزامی مربوط به زمان حال که در جدول بالا مشاهده می­کنید، شباهت و تناسبی موجود است. بدین گونه که حروف باصدای فعلهای زمان گذشته با یک اوملاوت تبدیل به وجه التزامی زمان حال و آینده شده­اند و در ساختن جمله­های آرزویی مورد استفاده واقع شده­اند.

به این چند جمله نیز توجه بفرمایید! 

 

 

Wenn ich doch nur viel Geld verdienen könnte!

Wollte ich doch nur nach Deutschland fliegen!

دو جمله بالا یعنی:

ای کاش می­توانستم پول زیادی به دست بیاورم.

ای کاش می­خواستم که به آلمان پروازی داشته باشم.

جمله­های آرزویی هستند که در آنها فعل کمکی به کار رفته است. فعل کمکی نیز باید التزامی باشد.

روش ساخت این نوع جمله آرزویی 

Wenn→ Subjekt→ doch nur (doch)→.....Infininitiv→ Konjuktiv  

 von Modalverben

Konjuktiv von Modalverben→ Subjekt→ doch nur (doch) →.....Infininitiv

بد نیست که در اینجا شما عزیزان را با شکل وجه التزامی Konjuktiv 11  فعلهای کمکی نیز با توجه به جدول زیر آشنا سازم.

لطفاً توجه بفرمایید! 

 

sollte

wollte

dürfte

müßte

könnte

ich

solltest

wolltest

dürftest

müßtest

könntest

du

sollte

wollte

dürfte

müßte

könnte

er/es/sie

sollten

wollten

dürften

müßten

könnten

wir

solltet

wolltet

dürftet

müßtet

könntet

ihr

sollten

wollten

dürften

müßten

könnten

Sie/ sie

 

 

همان­گونه که توجه دارید، بین وجه التزامی فعلهای کمکی و شکل مربوط به زمان گذشته آنها شباهت زیادی است و حتی sollen و wollen وجه التزامی و شکل گذشته یکسانی دارند. (می­توانید به درس مربوط به فعلهای کمکی زمان گذشته نیز مراجعه بفرمایید.) 

دوستان گلم. امیدوارم که جمله­های آرزویی را خوب فراگرفته باشید و به همه آرزوهای­تان نیز برسید.

تا درس دیگر که همچنان با وجه التزامی کار داریم، خدانگهدار