درس شصتم: واژگان پرسشی was für ein, was für welch و welche  چاپ
تاریخ : یکشنبه 20 تیر‌ماه سال 1389
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

شصتمین درس به یاد بهترینی که در این عدد طلوع یافت. 

سبز و پردرخشش. 

 

طلوعش بی غروب و پرمهر باد. 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

سلامی دوباره و همیشگی به دوستان گلم.

در این درس می­خواهیم با دو نوع از واژگان پرسشی که پیشترها با آن آشنا شده­اید، بیشتر بدانیم. این دو نوع  واژگان پرسشی بدین گونه می­باشند: 

  Welchکدام: پرسیدن درباره شخصی در میان اشخاص دیگر و یا چیزی و مفهومی در میان چیزها و مفاهیم دیگر با این واژه پرسشی که در موقعیت­های گوناگون از قبیل: جنسیت (مذکر، مونث و خنثی)، شمار (مفرد و جمع) و حالت ( فاعلی، مفعولی  و متممی) صرف می­شود، انجام می­پذیرد. مانند نمونه­های  داده­شده که در جدول زیر درج شده­است.

<><><><><><><><><><><><>

Dativ

Akkusativ

Nominativ

welchem

welchen

welcher

Maskulin

welchem

welches

welches

Neutral

welcher

welche

welche

Femenim

welchen

welche

welche

Plural

 

اکنون به نمونه جمله­های زیر توجه بفرمایید! 

Welcher  Lehrer kommt heute nicht,  der junge oder der alte?

Welches Buch is am besten,  dein Buch oder mein Buch?

Mit welchem Zug er kommt?

Der Zug um  acht Uhr oder der Zug um zehn Uhr?

 

معانی جمله­های بالا عبارتند از: 

 

کدام معلم امروز نمی­آید،  جوانه یا مسنه؟

کدام کتاب بهترین است، کتاب تو یا کتاب من؟

با کدام قطار او می­آید؟

قطار ساعت هشت یا قطار ساعت ده؟  

Was für ein چه جور:  welch در مورد مقوله­ایی مشخص و شناخته­شده می­پرسید، اما Was für ein در مورد مقوله­ایی (شخص، چیز و مفهوم) غیرمعین و شناخته­نشده می­پرسد. was für ein نیز صرف می­شود.  

 

Dativ

Akkusativ

Nominativ

was für einem

was für einen

was für ein

Maskulin

was für einem

was für ein

was für ein

Neutral

was für einer

was für eine

was für eine

Femenim

was für welchen

was für welche

was für welche

Plural

 

به نمونه­های زیر لطفاً توجه بفرمایید!  

 

Was für einen Mantel  ziehst du heute, einen grünen Mantel oder....?

Mit was für einer Frau hat er gesprochen?

Mit einer schönen Frau.

Wir brauchen noch Hefte.

Was für welche Hefte?

Wir brauchen Schreibhefte.

 

Wir brauchen auch Milch.

Was für welche?

Flaschenmilch.

معنی جمله­های بالا: 

چه جور پالتویی امروز تو می­پوشی، یک پالتو سبز و یا...؟

با چه جور خانمی او امروز گفتگو کرده­است؟

یک خانم زیبا.

ما هنوز دفترچه نیاز داریم؟

چه جور دفترچه­هایی؟

ما به دفترچه­های یاداشت نیاز داریم.

ما هنوز شیر نیازمندیم؟

از چه نوع آن؟

شیر پاکتی. (بطری) 

 

نکته (1) همان­گونه که از مثالها پیداست، was für welche هم برای اسامی جمع نامعین و هم برای اسامی غیرقابل­شمارش به کار برده می­شود.  

دوستان نازنینم.

این درس نیز به پایان رسید.

امیدوارم که همیشه پیروز و سرافراز باشید.

خدانگهدار