رس پنجاه و هفتم: ضمیرهای نامعین (unbestimmte Pronomen)  چاپ
تاریخ : شنبه 19 تیر‌ماه سال 1389

سلام به همه شما دوستان مهربانم.

این درس نیز بسیار آسان و پرکاربرد است. در این درس ما یاد می­گیریم که چگونه ضمیرهای نامعین unbestimmtePronomen  جایگزین اسمها می­شوند. ضمیرهای نامعین در این درس در دو گونه قابل­شمارش و غیرقابل­شمارش و هرکدام از این دو گونه نیز از لحاظ شمار، مثبت و منفی بودن، جنسیت و حالتهای مختلف بررسی می­گردند.

نخست به بیان ضمیرهای نامعین در حوزه اسامی قابل­شمارش می­پردازیم. به مثال زیر توجه بفرمایید!

آیا تو آنجا دختربچه­ایی می­بینی؟

بله، من آنجا یکی می­بینم.

آیا پسری هم آنجا می­بینی؟

نه، آنجا هیچی نیست.

واژه­های «یکی» و «هیچی» در جمله­های بالا، ضمیرهای نامعین می­باشند که در زبان آلمانی نیز بدین گونه است. اکنون که با مفهوم ضمیر نامعین آشنا شدید، جمله­های داده­شده را به زبان آلمانی ترجمه می­کنیم که معادل این­گونه از ضمیرها را نیز در زبان آلمانی بشناسید.

Siehst du dort ein Mädchen?

Ja, Ich sehe dort eins.

Siehst du dort auch einen Jungen.

Nein, dort ist keiner.

در جدول زیر ضمایر نامعین در گونه قابل­شمارش از لحاظ جنسیت، شمار، مثبت و منفی و حالتهای گوناگون آورده­ شده­است. لطفاً خوب توجه بفرمایید! 

Dat

Akk

Nom

einem/keinem

einen/keinen

einer/keiner

Mas

einem/keinem

eins/keins

eins/keins

Neu

einer/keiner

eine/keine

eine/keine

Fem

keinen

keine

keine

Plural

نکته (1): ضمایر نامعین مثبت، شکل جمع ندارند. 

و اما هنگامی­که ضمیرهای نامعین را جانشین اسامی غیرقابل­شمارش می­کنیم، این­گونه عمل می­نماییم.

آیا تو برای شام سبزی می­خوری؟

بله، من مقداری می­خورم.

آیا برای صبحانه پنیر خوردی؟

نه من، هیچی نخوردم.

واژه­های «مقداری» و «هیچی» ضمایر نامعینی هستند که جانشین اسامی غیرقابل­شمارش گردیده­اند. لطفاً به آلمانی جمله­های فوق توجه بفرمایید!

Ißt du Gemüse zu Abend?

Ja, ich esse welche.

Hast du Käse zum Frühstück gegessen?

Nein, ich habe keinen gegessen.

Welche معادل «مقداری» و keinen  هم معادل «هیچی» است که در موقعیت­های مختلف  صرف می­گردند.

Kein  مانند نمونه جدول پیشین صرف می­گردد و welch هم مطابق با جدول زیر. لطفاً توجه بفرماییدً

Dat

Akk

Nom

welchem

welchen

welcher

Mas

welchem

welches

welches

Neu

welcher

welche

welche

Fem

welchen

welche

welche

Plural

دوستان تا درسی دیگر

خدانگهدار