درس پنجاه و سوم: مروری بر همه زمانها  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1389

سلام دوستان

امیدوارم هرجا که باشید پاینده و سرزنده باشید.

شما در درسهای گذشته همه زمانها را فراگرفتید. در این درس تمامی این زمانها را با یکدیگر در قالب مثالهایی مرور می­کنیم.  

 

Präsens

.Ich  Schreibe jetzt einen Brief

Präteritum

Ich schrieb  gestern einen Brief.

Perfekt

Ich habe gestern einen Brief geschrieben.

Ich bin gestern ins Kino gegangen.

Pluskuam perfekt

Ich hatte gestern einen Brief geschrieben.

Ich war gestern ins Kino gegangen.

Futur 1

Ich werde morgen einen Brief geschrieben.

Futur 11

Ich werde gestern einen Brief geschrieben haben.

 Modalverben

von Präsens

Ich will jetzt einen Brief schreiben.

Modalverben

von Präteritum

Ich wollte gestern einen Brief schreiben.

Modalverben

von Perfekt

Ich  habe gestern einen Brief geschrieben wollen.

 

نکته (1): در جدول بالا، زمانهای: حال، گذشته ساده، گذشته کامل (ماضی نقلی)، گذشته دور (ماضی بعید)، آینده، آینده در گذشته، افعال کمکی در زمان حال، افعال کمکی در زمان گذشته ساده و افعال کمکی در زمان گذشته کامل به همراه نمونه­هایی به ترتیب بیان شده­است.

نکته (2): برای دو زمان گذشته کامل و گذشته دور دو گونه مثال بیان شده، بخاطر اینکه این دو زمان، آنگونه که پیشترها آموختیم، بسته به موقعیت­شان از دو نوع فعل  haben  و sein  استفاده می­کنند.

نکته (3): همه جمله­های نامبرده در جدول، معلوم هستند، چراکه فاعل و کننده­کار در همه آنها نمایان است. در درس دیگر مجهول را می­آموزیم.

بنابراین تا درس بعدی که مجهول است،

خدانگهدار