درس پنجاه و دوم: گذشته در آینده و گذشته کامل افعال کمکی  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1389

سلام دوستان گلم.

در این درس، دو نوع زمان را می­آموزیم،

آینده در گذشته: این زمان، هنگامی به کار رفته می­شود که  خواسته باشیم در زمان گذشته، قصد و نیتی را در پیش بگیریم. مانند جمله زیر که به معنای «دیروز می­خواستم آن روزنامه را بخوانم.» می­باشد. 

.Ich werde gestern die Zeitung gelesen haben

روش ساخت:

Subjekt→ werden→ ….→ pp→ haben

گذشته کامل افعال کمکی: که بسیار کم کاربرد است و روش ساخت آن بدین گونه است.

Subjekt→ haben→ …→ Infinitiv→ Modal verben

Ich habe gestern in Kino gehen wollen.

Er hat gestern ein Buch kaufen wollen.

دیروز می­خواستم (می­خواسته­ام) به سینما بروم.

او دیروز خواسته­است کتابی بخرد. 

نکته (1): همان­گونه که مشاهده می­فرمایید، در دو زمان نامبرده همواره فعل haben کاربرد دارد و برخلاف گذشته کامل (ماضی نقلی) sein  در هیچ یک از این دو زمان مورد استفاده واقع نمی­گردد. 

نکته (2) : آلمانی­ها بجای کاربرد جمله­های  حاکی از گذشته کامل افعال کمکی، از شکل گذشته همان فعل کمکی استفاده می­کنند یعنی بجای دو جمله فوق، جمله­های زیر را به کار می­برند. 

Ich wollte gestern in Kino gehen.

 Er wollte gestern die Zeitung gelesen.

دوستان گلم، این درس هم به پایان رسید. تا درسی دیگر

خدانگهدار