X
تبلیغات
زولا
درس چهل ونهم: صفات فاعلی (partizip Präsens)  چاپ
تاریخ : جمعه 11 تیر‌ماه سال 1389

سلام به شما آلمانی­آموزان کوشا.

در این درس کاربرد صفات فاعلی را در جمله­ها می­آموزیم.

همان­گونه که در زبان فارسی از فعلهایی مانند: خندین، گریستن،دویدن و رقصیدن صفاتی از قبیل: خندان، گریان، دوان و رقصان ساخته می­شود، چنین فرآیندی نیز در زبان آلمانی جاری است. بدین گونه:

tanzen→ed→ tanzened

weinen→ ed→weined

schlafen→ ed→ schlafend

روش ساخت صفت فاعلی در زبان آلمانی

Infinitiv→ ed→ Partizip Präsens

در زبان آلمانی، این گونه از صفات به دو روش در جمله به کار برده می­شوند. روش نخست بدون  همراه شدن با هیچ اسمی مانند جمله زیر

.Das Mädchen unseres Freundes kam lachend bei mir

یعنی

دختربچه دوستم، خندان به نزد من آمد.

روش دوم  پیش از اسم می­آیند که در این صورت با توجه به ویژگیهای حاکم بر آن اسم صرف می­گردند. (در درسهای پیش با صرف اسامی و صفات آشنا شدیم.) مانند جمله­های زیر

.Ich liebe das laufende Wasser

.Der Mann sprang auf einen fahrenden Wagen

.Die lachende Leute sind nicht allein

.Das Fahrende Auto gehört zu meinem Onkel

معنای جمله­های داده­شده به ترتیب

من آن آب روان را دوست دارم.

آن مرد بر روی یک اتوموبیل در حال حرکت پرید.

مردمان خنده­رو تنها نیستند.

اتوموبیل در حال حرکت مال عمویم است.

این درس نیز تمام شد.

خدانگهدار