درس چهل و چهارم: گذشته دور (ماضی بعید)  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1389

سلام به همگی.

در درس امروز یکی دیگر از زمانها که بسیار ساده می باشد و از لحاظ ساختاری تا حد بسیار زیادی به زمان نقلی (کامل) شبیه است،؛ آموخته می شود.

گذشته دور (ماضی بعید) درس همکنون ماست.

هرگاه در گفتار و یا نوشتار با دو جمله روبرو باشیم که هر دو برای زمان گذشته به کار گرفته می شود، یکی از آن دو جمله را از طریق ماضی نقلی (کامل) یا گذشته ساده و دیگر جمله را با گذشته دور (ماضی بعید) بیان می کنیم.

نخست روش ساخت چنین زمانی را ببینید!

Subjectà waren/ hattenàpp

waren و  hatten به تر تیب شکل گذشته  sein  و  haben  هستند و آن گونه که  sein  و haben   در ماضی نقلی کاربرد دارند،   waren  و  hatten  نیز در ماضی بعید کاربرد دارند. 

pp نیز قسمت سوم فعل است که پیش از این با آن آشنا گردیدیم. 

 نمونه های زیر به منظور آشنایی شما عزیزان با این زمان است. لطفاً توجه بفرمایید.

.Mein Freund kam sehr spät. Ich hatte ihn lange gewartet

.Ich war zu Hause mein Bruder war aber gegangen

در جدول زیر   waren و   hatten  که به ترتیب شکل گذشته sein  و  haben می باشند، صرف شده است. لطفاً با دقت توجه بفرمایید.

hatte

war

ich

hattest

warst

du

hatte

war

er/es/sie

hatten

waren

wir

hattet

wart

ihr

hatten

waren

Sie

hatten

waren

sie

دوستان گلم، امیدوارم که همیشه کامران و کامروا باشید.

تا درسی دیگر

خدا نگهدار