درس سی و هشتم : صرف صفت با اسامی دارای حرف تعریف شناخته نشده  چاپ
تاریخ : شنبه 29 خرداد‌ماه سال 1389

دوستان خوب و گل من سلام.

در درس گذشته صرف صفت و اسامی مفرد همراه با حروف تعریف شناخته­شده را آموختید. در این درس نیز همانند درس گذشته صرف اسم و صفت است، اما اسامی مفردی که حروف تعریف آنها شناخته­نشده باشد. لطفاً جدول زیر را مشاهده بفرمایید.   

 

Genetiv

dativ

Akkusativ

Nominativ

eines guten Mannes

einem guten Mann

einen guten Mann

ein guter Mann

Maskulin

eines guten Kindes

einem guten Kind

ein gutes Kind

ein gutes Kind

Neutral

einer guten Frau

einer guten Frau

eine gute Frau

eine gute Frau

Femenin

 

 

نکته (1): ضمایر ملکی mein, dein, sein و غیره و همچنین kein منفی ساز مانند حرف تعریف ناشناخته ein صرف می گردند. مانند: 

 

 

mein guter Vater

kein böses Kind

 

 

از همراهی شما سپاسگزارم. 

تا درسی دیگر 

خدانگهدار