درس سی و دوم: فعلهای پیشوندی  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 18 خرداد‌ماه سال 1389

سلام به همه.

در این درس می­خواهم فعلهای پیشوندی را به شما آموزش بدهم. فعلهای پیشوندی در زبان آلمانی دو گونه می­باشد. برخی از آنها از پیشوندشان جدا شده و برخی دیگر جدا نمی­شوند. در جدول زیر نمونه­هایی از این دو گروه فعل به منظور یادگیری هرچه بهتر و آسان­تر شما گردآوری شده­است. خواهشمندم که نمونه­ها را خوب نگاه کنید! 

 

برگردان به فارسی

نمونه آلمانی

فعل پیشوندی

قطار ساعت نه به تهران می­رسد.

Der Zug kommt um 9 Uhr in Teheran an

an kommen

من تو را به پارتی­مان دعوت می­کنم.

Ich lade dich zu unserer Party ein

ein laden

معلم درس را توضیح می­دهد.

Der Lehrer erklärt den Untericht

erklären

آقای مولر اکنون راه­آهن را ترک می­کند.

Herr Müller verlässt jetzt den Bahnhof

verlassen

 

 

نکته (1): معنای هر یک از فعلهای پیشوندی در ستون برگردان به فارسی پررنگ­تر از دیگر واژه­ها آشکار گردیده­است.

نکته (2): همان­گونه که مشاهده می­کنید، فعل در دو نمونه نخست، جداشدنی است، بدین­گونه که پیشوند از اصل فعل جدا گردیده و به پایان جمله برده شده­است.

نکته (3): فعل در دو نمونه دیگر جدانشدنی است و هرگز از اصل فعل جدا نمی­گردد.

نکته (4):در فعلهایی که پیشوند از آنها جدا می­گردد، از لحاظ تلفظ ، تکیه بر روی پیشوند می­باشد، اما در فعلهایی که پیشوند آنها جدانشدنی است، تکیه بر روی اصل فعل می­باشد.

نکته (5): جمله زیر نوع پرسشی نخستین جمله در جدول نامبرده است. لطفاً به جایگاه اصل فعل و پیشوند آن توجه کنید.

?Kommt der Zug um 9 Uhr in Teheran an

نکته (6): در جمله زیر نیز که دارای فعل پیشوندی جداشدنی است، فعل کمکی به کار رفته­است. لطفاً یک­ بار دیگر به جایگاه فعل و پیشوند توجه بکنید!

.Ich möchte dich zu unserer Party einladen

خوب دوستان خوب من، درس امروز نیز به پایان رسید.

با آرزوی پیروزی

خدانگهدار