درس سوم(حروف صدا دار Die Vokale)  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

 سلام دوستان گلم درس امروزم شروع می کنیم. امیدوارم که لحظه به لحظه برای یادگیری زبان جذاب آلمانی مصمم تر شده باشید. 

حروف صدا دار Die Vokale): حروفی  هستند که به تنهایی و مستقل تلفظ میشوند                            A,E,I,O,U
حرف Y گاه با صدا و گاه بی صداست چنانچه حرف در آغاز کلمه بیاید بی صدا ودر غیر این صورت صدا دار
صدا دار : Typhus

بی صدا : Yard


در اینجا به شما 

a: صدای حرف (آ) در فارسی مانند  Mann با تلفظ ( مان) به معنایی مرد 

o و u هم مانند حروف معادل شان در فارسی مثال Obst به معنایی میوه و Ubung  به معنایی تمرین کردن. 

بجز حروفی که در اینجا از آنها به عنوان حروف صدادار از آنها یاد شد، سه نوع دیگر از این دسته در زبان آلمانی هست. یعنی هر کدام از این سه حرف دو نقطه دارند که در زبان آلمانی به آنها اوملاوت می گویند.(Umlaut). در اینجا برای هر یک مثال هایی آورده می شود.

ä یعنی a+e مثل Väter به معنایی پدران با تلفظ  feta ولی بیشتر شبیه صدای (e)  ولی از نوع خفیف تر می باشد.

ö یعنی o+e  مثل  böse به معنایی شیطون و بدجنس باتلفظ  boeze


ü  یعنی u+e  مثل über  به معنایی درباره با تلفظ( اوبا)