X
تبلیغات
زولا
درس دوم( کاربرد حروف بی صدا در زبان آلمانی)  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

با سلام و خسته نباشید به خدمت شما دوستان گلم. امیدوارم که حال همگی خوب باشه .و درس گذشته را با اشتیاق فراگرفته باشید و خود را در این زمان با جدیت هر چه تمام تر برای فراگیری درس دوم که دنباله درس اول است، آماده کرده باشید.  

چنانچه خاطر مبارک تان باشد، در اولین درس آموختیم که حروف زبان آلمانی 26 تاست که با انگلیسی مشترک است و در آخر از چهار حروف  ä    ,  ö   ,   ü  ,   ß  که مختص زبان آلمانی است، یادی هم شد.  

  در این درس شما عزیزان به کاربرد و استفاده تمامی این حروف آشنا خواهید شد. 

حروف زبان آلمانی به دو دسته صدادار و بی صدا تقسیم می شوند. 

در اینجا در ابتدا حروف بی صدا را به شما معرفی می کنم و به دنبال آن حروف صدادار را فراخواهید گرفت. 

 

حروف بی صدا: 

حروفی که به تنهایی قابل تلفظ نیستند و برای تلفظ به یک حرف صدادار نیازمند هستند. در زبان فارسی به این حروف همخوان و یا صامت هم گفته می شود.  

این حروف در زبان آلمانی به ترتیب الفبایی به شرح زیر است  

1-b : همانند حرف (ب) در فارسی است. برای مثال واژه  Bank به معنایی بانک 

2-c: با تلفظ (تس) یک حرف مرکب است 

   c قبل از حروف صدا دار a , u , e و نیز پیش از حروف بی صدا آوای (ک) را داده و و به همین سبب اغلب حرف k به جای آن نوشته می شود :der Clown

دلقک ( کلُن)

قهوه خانه (کافِ)

2)

بارسلونا (بارتس ِ لُنا)

حرف

3-d: تلفظ این حرف در ابتدا و میان یک واژه همان حرف (د) فارسی است. مثل  Dame به معنایی خانم. ولی این حرف در پایان واژه (ت) تلفظ می شود .مثلا واژه Kleid به معنایی لباس { klayt} تلفظ می گردد. 

4-f: مثل حرف(ف) در فارسی  Farbe به معنایی رنگ 

5-g: (گ) تلفظ می شود. مانند Gast به معنایی مهمان. ولی در آخر واژه ( ک) و با کمی شدت و فشار تلفظ می شود. مانند واژه Tag (تاک) به معنایی روز.

6-h: با تلفظ  (ها)

1)حرفh در اول کلمات آوای (هـ)فارسی را می دهد .haben

داشتن (هابِن)

2)حرف

ده (تسِن)

دندان(تسان)  der Zahnh بعد از حروف صدادار به تلفظ در نمی آید و فقط باعث کشیده شدن حرف صدادار ماقبل خود می گردد .zehnc در آلمانی الاصل نبوده و به همین علت در کلمات آلمانی پیش نمی آید . c قبل از حروف صدادار e , I , y , مانند صدای z (یعنی ت+س = ts ) تلفظ می شود.Barcelonadas Café

7-j: صدایی حرف (ی) در زبان فارسی  مانند واژه Ja به معنایی بله با تلفظ آلمانی (یا) 

توجه داشته باشید که این حرف همانند حرف J در انگلیسی تلفظ نمی شود.  

8-k: همانند حرف (ک) در فارسی مثل واژه Kanne به معنایی قوری 

9-حروف l- m- n- p  همانند حروف معادل خودشان در زبان فارسی تلفظ می شود. مانند نمونه های زیر 

einladen   ایاین لادن        یعنی دعوت کردن

Mutter     موتا               یعنی مادر 

Name      نامه               یعنی نام- اسم

Packet     پاکت ( با ک مکسور)             جیب  

10-q:این حرف همیشه قبل از حرف u ظاهر می شود. و با هم صدای مرکب حروف(ک) و (و) فارسی را می دهد. مانند Quelle کوئله به معنایی چشمه.

11-r; تلفظی بین دو حرف (غ) و (خ) در فارسی دارد و غلتان است . مثل Radio  همان رادیو اما با تلفظ غادیو  

12-s: قبل از حروف صدادار a- e-o -u-i (ز) تلفظ می شود. و در غیر این صورت  مثل sagen ( زاگن) با گ مکسور به معنایی گفتن 

و ist ( ایست) به معنایی هست  و است 

13-t:  مانند فارسی است. Tante  تانته به معنایی عمه و خاله 

14- v: در زبا آلمانی برای واژه های آلمانی صدای (ف) می دهد. مثل  Vater  به معنایی پدر با تلفظ فاتر 

و در واژگان بیگانه واردشده در زبان آلمانی صدای ( و) می دهد. مثل Verb  ( ورب) به معنایی فعل 

15-w: صدای ( و) در فارسی می دهد. توجه داشته باشید . این حرف مثل حرف w در انگلیسی نیست. 

Winter ( وین تر) به معنایی زمستان 

16-x این حرف هم مانند حرف c آلمانی الاصل نیست و صدای ترکیب دو حرف (ک) و (س) فارسی را می دهد. مانند Alexander ( الکساندر) اسکندر 

17-z این حرف ترکیب دو حرف فارسی (ت) و (س) می باشد. 

مانند Zimmer  با تلفظ تسیما به معنایی اتاق 

 

خوب دوستان خوب و مهربونم. این واسه درس امروز بسه. از حسن توجه تون ممنونم و در درس های بعدی بقیه حروف رو با هم بررسی می کنیم. 

خدا یار و یاورتون 

Bisbald