درس بیست : ضمیر مفعولی در زبان آلمانی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

سلامی گرم به پیشگاه پر از مهر شما دوستان خوبم. 

امیدوارم که همیشه تندرست و شاداب باشید و به ویژه سخت کوشی و تلاش شما در راستای یادگیری زبان آلمانی به این شادابی و نشاط بیفزاید. 

در این درس ضمیرهای مفعولی( مستقیم) یعنی ضمیرهای که Akkusativ هستند، به شما دوست داران زبان آلمانی آموزش داده می شود.  

در درس سوم ضمیرهای فاعلی را آموختیم. و آن دسته از ضمیرها ضمیرهای بود که جزء ضمیرهای حالت Nominativ محسوب می شدند.  

در جدول زیر ضمیرهای هر دو حالت آورده شده است. 

لطفا مطالعه بفرمایید! 

Sie

sie

ihr

wir

es

sie

er

du

Ich

ضمیرهای فاعلی

Sie

sie

euch

uns

es

sie

ihn

dich

Mich

ضمیرهای مفعولی

 

برای اینکه بهتر این مبحث را یاد بگیرید، به نمونه های زیر که از هر دو نوع ضمیر در آنها به کار رفته است، توجه کنید! 

.Ich sehe Ihn 

.Du vereschtest mich 

.Ich liebe dich 

.Er sucht uns 

؟Warum kann er sie nicht vergessen 

معنی جمله های بالا 

من او را می بینم. 

تو مرا می فهمی. 

من تو را دوست دارم. 

او ما را می جوید. 

چرا او(مذکر) نمی تواند او(مونث) را فراموش کند؟ 

 

 

خوب دوستان نازنین تا تا هنگامی دیگر همه شما را به خدای دوست داشتنی می سپارم 

خدا نگهدار