درس شانزدهم: واژگان پرسشی wen,was, wer در زبان آلمانی  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 25 فروردین‌ماه سال 1389

سلامی دوباره و البته همیشه به دوستان آلمانی آموز خودم

به شماهای که همواره در تلاش هستید و روز به روز اندوخته های گرانمایه دانش تان را گسترش می دهید.

باید بگم بازم خوشحالم که در این هنگام بخشی دیگر از دستور و زبان آلمانی رو به شما می تونم یاد بدم.

درسی که همکنون پیش رو داریم در مورد واژگان پرسشی 

wer ( چه کسی)؟ 

wen ( چه کسی را)؟ 

و was هم به معنایی چه چیزی؟ و هم به معنایی چه چیزی را؟ 

دوستان گلم به کاربرد هر یک از اینها که در اینجا روشن شده است، خوب نگاه کنید! 

 

wer : همانطور که دیدید، به معنای چه کسی است و چونکه در مورد نهاد (فاعل)  جمله می پرسد، بنابراین در جایگاه فاعل جمله قرار می گیرد و در آغاز جمله می نشیند. 

باید توجه کرد که این واژه پرسشی  مورد نظر نیز در مورد انسان به کار می رود. 

مثلا جمله آلمانی   . Das Kind schaut den Film 

یعنی 

( آین) بچه فیلمه رو تماشا می کنه. 

را باید با واژه پرسشی wer پرسشی کرد.  

که می شود: 

 

?Wer schaut den Film 

یعنی  

چه کسی فیلمه رو تماشا می کنه؟  

در این جمله wer جانشین das Kind که نهاد( فاعل) جمله می باشد، شده است. 

wen : این واژه پرسشی همانند wer شخصی است و همچنین در مورد انسان است. و هنگامیکه در جمله می آید در جایگاه و نقش مفعول مستقیم واقع می شود. و همانطور هم که مشاهده فرمودید به معنایی چه کسی را می باشد. 

برای مثال 

.Er besucht heute die Lehrerin 

یعنی  

او(مذکر) امروز خانم معلم را ملاقات می کند. 

اگر بخواهیم بپرسیم،  

چه کسی را او امروز ملاقات می کند؟ 

می گوییم: 

?Wen besucht er heute 

توجه می کنید که wen به جایی  die Lehrerin  که مفعول مستقیم جمله  

است ، می نشیند.  

was: دو واژه پرسشی پیشین شخصی بودند و در مورد انسان به کار برده می شدن. اما واژه پرسشی was در مورد همه چیز غیر از انسان یعنی اشیاء و حیوانات و...به کار برده می شود.. 

و این واژه هم به معنایی چه چیزی؟ و هم به معنایی چه چیزی را؟ می باشد یعنی هم جانشین  نهاد(فاعل) و هم جانشین مفعول مستقیم است.  

 

به این مثال توجه بفرمایید!  

  

.Wir lesen hier viele Geschichte 

یعنی  

 ما اینجا داستانهای زیادی را می خوانیم.  

حال می شود پرسید:  

?Was lesen wir hier 

یعنی  

 

ما اینجا چه چیزی می خوانیم؟  

در این جمله was به جای viele geschichte که مفعول مستقیم جمله و نیز شیء می باشد، نشسته است.  

و مثالی دیگر از این واژه پرسش که جانشین نهاد (فاعل) جمله شده است..  

ِ.Der Bleichtift ist nicht so teuer 

یعنی  

(این) مداد خیلی گران نیست.  

حال می پرسیم: 

 

?Was ist nicht so teuer 

 در اینجا was جانشین der Bleichtift که نهاد(فاعل) جمله می باشد، شده است. 

خوب دوستان عزیز  

به نکات پایانی درس خوب گوش کنید!  

1- واژگان پرسشی در ابتدای جمله می آیند.  

2- پس از واژگان پرسشی فعل می آید. 

3- wer و wen واژگان پرسشی شخصی هستند و در مورد انسانها می پرسند اما was غیر شخصی و در مورد غیر انسانها یعنی اشیاء و حیوانات به کار برده می شود. 

 4- حتما یادتون نرفته که رنگ سبز در اینجا یعنی نهاد( فاعل) همان Nominativ آلمانی و رنگ آبی هم مفعول مستقیم و همان Akkusativ آلمانی که در درس گذشته فرا گرفتید. 

از اینکه یادتون مونده رنگا پس آرزو می کنم که به آرزوهای رنگارنگ تون هر چه سریع تر برسید!

دوستان خوبم 

درس امروزام تموم شد 

تا جلسه بعدی 

خدا نگهدار